Reinigen

Naargelang het type bepleistering reinigen we met daarvoor speciaal ontwikkelde apparatuur.